Combo Mua 1 nhận 3 #15

- 2 Pizza size L ( Pate, Xúc Xích, Bò Bằm, Lạp Sườn Tây Bắc, Vodka, Gà sốt BBQ)

- 1 Nước Ngọt ( Coke, Sprite 1.5L)